Followers- Be my friends

Friday, November 5, 2010

~Moh Belajo Bahase Teman~

Istillah Tempatan di Lembah Sungai Perak


Ate – maka,oleh sebab itu
Ayo – air
Ayo hangat – air minuman panas
Ayo mati – air panas sudah sejuk
Baroh – bahagian kea rah sungai
Batang/pangke - pengurus atau urus setia kenduri nikah kawin
Berambat – berlari
Bojot/ lenjun – basah kuyup
Bolen – telanjang
Cogok – bersendirian
Coye –ambil perhatian, melihat
Dangau – pondok kecil
Darat – bahagian kea rah bukit
Dema – mereka semua
Deras – cepat
Gamak ake – pada fikirannya
Getik – meluat
Jenuh – puas
Jerang/tenggek – masak air atau nasi
Kayo – buang air kecil
Kelih – melihat
Kelo – ke bahagian hilir sungai
Kerenah – msasalh kecil/nakal
Kobok/koyak – carik terutana pada pakaian
Kome – kamu semua
Kot – perkataan penambahan ayat
Kulu –  ke bahagian hulu sungai
Majun/takmandang – tiada
Meroloh – tidor terutama waktu petang
Mujur/nyampang - nasib baik
Ngobok/tonyak – menamgis kuat-kuat terutama kanak-kanak
Ni yang payah – seruan menunjukan ada masalah
Nyadin – tidak amabil perhatian
Panas gegge – panas terik
Penganan – kuah-kueh berbagai jenis
Pentelon – seluar
Renik/kenik – kecil
Resak - cergas
Sange – tudung saji
Segan – malu
Sekeh – pukul di kepada menggunakan sendi tangan yang dilipatkan
Sekomik – sedikit
Seme –  kami semua
Senayan – hari Isnin
Si’a – mangkuk tingkat
Tebongeh – terdedah, terbuka
Tekolap –  terselioh
Temah – memulihkan semangat kanak
Teman/awak – ganti diri saya/pertama
Tempeleng sepak –  pukul pada pipi
Titik – pukul halus dan perlahan
Udah – sudah
Unte-unte – buat kerja sidikit demi sedikit
Bengken- garang

cendoi = mengikut bersama. 
Contoh ayat: Kӗmana tӗman pӗgi, komӗ ni asik nak bӗcendoi jӗ.
galak = selalu. 
Contoh ayat: Tӗman nengok mikӗ ni galak bӗbӗnor makan gule tӗmpoyak. Lӗpah tu manjang nak kayo.
Buah kayu = buah-buahan.
Contoh ayat: Mus...im buah kayu ni, takdӗ kӗ mӗngkome nak balik kualӗ mӗrasӗ manggih dӗghoyan?